Sluit

Klantnummer

Dit is je eigen klantnummer. Wij adviseren je dit klantnummer bij de hand te houden wanneer je contact opneemt met DELTA.

Sluit

Accountnummer

Dit nummer hangt samen met je klantnummer. Wij gebruiken dit voor onze administratie.

Sluit

Notadatum

Dit is de datum waarop je de jaarnota ontvangt.

Sluit

Notanummer

Iedere nota heeft een nummer. Wij adviseren je dit nummer bij de hand te hebben wanneer je contact opneemt met DELTA over je nota.

Sluit

Totaal werkelijke kosten

Dit is het totaalbedrag van de werkelijke kosten over de periode die op deze jaarnota in rekening worden gebracht. De werkelijke kosten zijn gebaseerd op je verbruik tijdens de afgelopen periode. Je verbruik weten we naar aanleiding van de opgegeven of opgenomen meterstanden. Wanneer je geen meterstanden doorgegeven hebt of de meterstanden zijn niet door DELTA opgenomen, dan hebben wij je verbruik op basis van je verbruiksprofiel geschat. Op de volgende pagina’s van de nota vind je een specificatie van de kosten.

Sluit

Totaal in rekening gebrachte maandelijks(e) termijnbedrag(en)

Hier staan de termijnbedragen die maandelijks in rekening zijn gebracht. Dit hoeft niet te betekenen dat je deze termijnbedragen hebt betaald. Achterstallige of openstaande rekeningen blijven ook na de verrekening van het jaar- of eindsaldo verschuldigd.

Sluit

Uw nieuw maandelijks termijnbedrag

Bij het opmaken van de jaarnota wordt ook het nieuwe termijnbedrag bepaald. Het geschatte verbruik is gebaseerd op het laatst afgerekende verbruik.

Sluit

Door u te ontvangen

Dit is het saldo dat overblijft na het verrekenen van je werkelijke kosten met de in rekening gebrachte termijnbedragen.

Sluit

Totaal btw

Op de laatste pagina van deze nota vind je een specificatie van dit bedrag.

Sluit

Uw contractgegevens

Hier staan de contractgegevens van de producten die je afneemt op het moment dat je nota wordt gemaakt. Ook zie je welke prijstype je hebt voor energie.

Sluit

Leverprijs

Dit is de leveringsprijs per kWh.

Sluit

Vaste kosten

De vaste kosten per jaar worden op dagbasis berekend.

Sluit

Belastingtarief

Dit is het belastingtarief per kWh.

Sluit

Elektriciteit

Hier staat het totaalbedrag dat je, op basis van je verbruik, moet betalen voor de levering van elektriciteit. Het bedrag is opgesplitst naar verbruikskosten, eventuele teruglevering aan het elektriciteitsnet, de energiebelasting, de vermindering voor energiebelasting, de Opslag duurzame energie, de vaste leveringskosten en de btw. Bij 'Uw verbruik' zie je met welke meterstanden je verbruik is berekend.

Sluit

Elektriciteitsverbruik

Hier staat hoeveel elektriciteit is verbruikt in de afrekenperiode. Dit wordt vermenigvuldigd met de prijs die in de verbruiksperiode van toepassing was. Heb je een dubbeltariefmeter? Dan is dit opgesplitst in normaal- en daltarief.

Sluit

Vaste leveringskosten elektriciteit

Dit is een vast bedrag dat je betaalt over de afrekenperiode, onafhankelijk van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit.

Sluit

Energiebelasting elektriciteit

De energiebelasting en Opslag duurzame energie zijn afhankelijk van je verbruik, en worden vastgesteld door en afgedragen aan de overheid.

Sluit

Vermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting krijg je van de overheid een korting op de te betalen energiebelasting. Dit is een vast bedrag per jaar. Voorwaarde is wel dat het om een pand met een woon- of verblijfsfunctie gaat zoals een woning of kantoor.

Sluit

Teruglevering

Hier zie je hoeveel kWh er is teruggeleverd aan het net.

Sluit

Opslag Duurzame Energie

De energiebelasting en Opslag duurzame energie zijn afhankelijk van je verbruik, en worden vastgesteld door en afgedragen aan de overheid.

Sluit

Belastingtarief

Dit is het belastingtarief per kWh.

Sluit

Gas

Hier staat het totaalbedrag dat u, op basis van uw verbruik, moet betalen voor de levering van gas. Het bedrag is opgesplitst naar verbruikskosten, de energiebelasting, de Opslag duurzame energie, de vaste leveringskosten en de btw. Bij ‘Uw verbruik’ ziet u met welke meterstanden uw verbruik is berekend. Dit gemeten verbruik wordt omgerekend naar een hoeveelheid van standaardkwaliteit (correctie voor calorische waarde, temperatuur en druk).

Sluit

Gas verbruik

Hier staat hoeveel gas is verbruikt in de afrekenperiode. Dit wordt vermenigvuldigd met de prijs die in de verbruiksperiode van toepassing was. Er wordt gerekend met een herleid verbruik van standaardkwaliteit voor de calorische waarde. Zie hiervoor 'Uw verbruik'.

Sluit

Belastingtarief

Dit is het belastingtarief per kubieke meter.

Sluit

Leveringsprijs

Dit is de leveringsprijs per kubieke meter.

Sluit

Opslag duurzame energie

De energiebelasting en Opslag duurzame energie zijn afhankelijk van je verbruik, en worden vastgesteld door en afgedragen aan de overheid.

Sluit

Vaste leveringskosten gas

Dit is een vast bedrag dat je over de afrekenperiode betaalt, onafhankelijk van de afgenomen hoeveelheid gas.

Sluit

Energiebelasting gas

De energiebelasting en Opslag duurzame energie zijn afhankelijk van je verbruik en worden vastgesteld door en afgedragen aan de overheid.

Sluit

Vaste kosten

De vaste kosten per jaar worden op dagbasis berekend.

Sluit

Belastingtarief

Dit is het belastingtarief per kubieke meter.

Sluit

Netbeheerkosten

Hier staat het totaalbedrag van de netbeheerkosten voor elektriciteit die namens je regionale netbeheerder in rekening wordt gebracht.

Sluit

Netbeheerkosten

De kosten voor het transport van elektriciteit en de huur van de meter wordt op dagbasis berekend. Per tariefperiode zie je de prijs op een aparte regel staan.

Sluit

Netbeheerkosten

Hier staat het totaalbedrag van de netbeheerkosten voor gas die namens je regionale netbeheerder in rekening wordt gebracht.

Sluit

Netbeheerkosten

De kosten voor het transport van gas en de huur van de meter wordt op dagbasis berekend. Per tariefperiode zie je de prijs op een aparte regel staan.

Sluit

Kabel

Hier staat het totaalbedrag voor radio en tv.

Sluit

Radio en televisie

De vaste kosten worden op dagbasis berekend.

Sluit

P4 stand

Op afstand uitgelezen (slimme meter).

Sluit

Uw verbruik

Hier vind je de verbruiksgegevens waarop je nota is gebaseerd. Wij tonen de begin- en eindstanden van de meters voor elektriciteit en gas. Je jaarnota is gebaseerd op de meterstanden die door jou of de meteropnemer zijn opgenomen, of - als je een slimme meter hebt - op de op afstand uitgelezen meterstanden (= P4 stand). Indien wij niet tijdig over de meterstanden beschikken moeten wij een schatting doen. Je jaarnota kan hierdoor hoger uitvallen. De correctie hiervan vindt automatisch plaats op de eerstvolgende jaarnota. Uiteraard kan dit alleen als wij dan over de juiste meterstanden beschikken.

Sluit

P4 stand

Op afstand uitgelezen (slimme meter).

Sluit

Verbruik gas

De verbrandingswaarde van gas varieert. Het gemeten verbruik wordt daarom met een correctiefactor omgerekend naar een herleid verbruik van standaardkwaliteit, de zgn. Groningenkwaliteit. Ook vindt er een correctie plaats voor verschillen in temperatuur en druk.

Sluit

Historisch verbruik

Hier zie je je verbruik van de laatste afrekenperiodes.

Sluit

Btw-informatie

Hier zie je de namen en adresgegevens van de bedrijven op deze nota. Achter de naam van het bedrijf staat het btw-nummer. Ook zie je een specificatie van het btw-bedrag op deze nota.